Lekeplassen Skytten øst er oppgradert

…med en ny fuglehuske.

Som opplyst under generalforsamling 2020 har styret gått til anskaffelse av nytt utstyr til lekeplassen. Det ble montert 29.august i en iherdig dugnadsinnsats av naboene Helge, Marjoni, Robert, Marek og Sven.

Fremtidige lekeplassbrukere holder oppsyn
Det ble brukt tung maskineri for å sikre at husken står stødig.