Oppdatering innkallelse til ekstraordinær generalforsamling

Nedenfor følger en oppdatert innkallelse til den ekstraordinære generalforsamlingen.

Dette har blitt oppdatert

  • Det har blitt lagt til 2 tillitsmenn som kan signere protokollen når den foreligger.
  • Avstemmingspunkt 3 er fjernet. Forklaring for dette ligger i innkallingen.
  • Nytt vedlegg 8: brev fra tidligere styreleder med referanse til tidligere saker da mistillitsforslag mot styremedlemmer ble fremmet

Oppdatert innkallelse og vedlegg

[dg attachment_pg=»false» paginate=»true» ids=»1636,1604,1632″]

Analoge stemmesedler

Det har ikke meldt seg noen til å ta imot analoge stemmesedler. Analoge stemmesedler kan derfor leveres hos et hvilket som helst styremedlem (se listen og adresser her), som deretter registreres manuelt i app’en Digitale årsmøter.

Presisering om gjennomføring

  • Det har ikke kommet inn kommentarer om gjennomføring av forsamlingen via app og nettmøte.
  • Vi trenger minst 30 medlemmer som avgir sin stemme for å ha en gyldig generalforsamling. Vi ber derfor alle om å bruke sin stemmerett. Det er også mulig å stemme «blankt» dersom man ikke har en mening. 
  • Deltakelse på nettmøte er valgfritt og ment som et supplement til dem som ønsker å uttrykke seg verbalt, avstemming skjer kun i app’en. Lenke til nettmøtet sendes med påminnelsen 6.november.
  • Som med fysiske generalforsamlinger har hver husstand kun en stemme (ref. vedtektene §3.3). Det sendes derfor SMS med login detaljer kun til et medlem i hver husstand.