Forslag til reguleringsplan Eineåsen skole

Det går framover med planene til ny Eineåsen ungdomsskole. Forslag til offentlig reguleringsplan og detaljregulering er nå tilgjengelig på kommunens webside.

Det vil også bli holdt et digitalt informasjons-/høringsmøte på Microsoft Teams den 14. desember kl. 18.30. Lenke til dette møtet vil komme på prosjektets egen nettside www.baerum.kommune.no/eineasenskole.

Vi anbefaler at umiddelbare naboer til skolen tar seg tid til å sette seg inn i planen, deltar på nettmøtet og benytter anledningen til å stille spørsmål til kommunen.