Dato for generalforsamling 2021: 4.mars

Er det ting du er opptatt av, ser du saker som trenger oppmerksomhet eller endringer eller tiltak du ønsker å foreslå til behandling på årets generalforsamling? Eller ønsker du å påvirke styrearbeidet ved å være med?

Send dine innspill til styret innen utgang av januar ved å bruke kontaktskjemaet her.

Gjennomføring

Det er veldig sannsynlig at vi gjennomfører forsamlingen elektronisk via digitalearsmoter.no med supplerende nettmøte 4.mars. Dette kommer vi tilbake til i innkallingen som sendes ut med vedlegg senest 3 uker før som foreskrevet i vedtektenes §5.

Valg av styremedlemmer

Ved elektronisk gjennomføring vil det ikke bli anledning for generalforsamlingen å foreslå kandidater for styreverv mens forsamlingen foregår.

Det er 2 styremedlemmer som søker gjenvalg og 3 styremedlemmer som ikke er på valg i år. Vi trenger derfor ett medlem til. 

Vi ber kandidater om å melde sin interesse innen fristen 30. januar 2021.

Nyttig bakgrunnsmateriell

Huseierforeningens vedtekter
Referat fra tidligere generalsforsamlinger