Postkasser som fryser igjen

Styret har blitt informert om at noen av postkassene fryser igjen om vinteren og i flere tilfeller har posten ikke klart å levere.

Vi ønsker i denne forbindelsen å henvise til vedtaket gjort av en ekstraordinær generalforsamling i 1998 (finner du her), som tilsier at: «Hvert tun kjøper inn sine kasser/stativer og det er ikke ønskelig med detaljstyring og uniformering av området.»

Postkassestativer er dermed ansvaret til dem som eier postkassene i sine respektive stativer. Vi ber derfor berørte beboerne om å gå sammen og organisere en dugnad for oppgradering/tilpassing av sine stativ, slik at tilsvarende problemer unngås i framtiden.