Innkalling Generalforsamling 2021

Styret kaller med dette inn til årets generalforsamling.

Generalforsamlingen gjennomføres elektronisk og vi ber våre medlemmer om å gjøre seg kjent med prosessen som er beskrevet.

Generalforsamling gjennomføres på digitaleårsmøter.no 04.mars kl.21 – 12.mars kl.21.

I tillegg blir det supplerende nettmøte, 04.mars 2021, kl.19.

Du finner innkallingen her:

[dg ids=»1741″]