Oppdatert innkalling til generalforsamling

Vedlagt følger det en oppdatert innkalling til generalforsamlingen.

Oppdateringer: regnskapet er nå gjennomgått av regnskapskyndig og budsjett har blitt lagt til.

Generalforsamlingen gjennomføres elektronisk og vi ber våre medlemmer om å gjøre seg kjent med prosessen som er beskrevet.

Generalforsamling gjennomføres på digitaleårsmøter.no 04.mars kl.21 – 12.mars kl.21.

Husk supplerende nettmøte, 04.mars 2021, kl.19.

[dg ids=»1752″]