Styret har konstituert seg

Styret har konstituert seg denne uken, her finner du de nye medlemmene, deres roller, samt oversikt over dugnadssjefene: Styret.

Signert referat fra generalforsamlingen har også blitt lagt ut: Referat fra generalforsamlinger

Regnskapet vil bli oppdatert i tråd med kommentaren som ble gitt under forsamlingen. Videre vil styret jobbe i år med å konkretisere prosjektene i vedlikeholdsplanen.

Dugnad

Vi tar sikte på å gjennomføre dugnaden i tidsrommet 23.april – 26.april. Containere vil utplasseres 23.april og hentes 26.april.

Fordelen med å fordele dugnad over flere dager er at hvert enkelt kan styre bedre når det passer med å gjøre sin innsats. Og i tråd med nasjonale anbefalinger blir det også enklere å holde avstand til hverandre.

God påske!