Dugnad i helgen 23.-25.april

Som tidligere annonsert blir det dugnad i helgen mellom 23. og 25.april. 

Styret henstiller alle til å gjøre en innsats på fellesområdene også i dagene før 23.april. Målet er å unngå at vi kommer i en situasjon hvor vi møtes med en avstand nærmere enn 2 meter og flere enn 10 stykk om gangen, slik som reglene om korona i Bærum kommune sier. Derfor blir det heller ikke sosialt samvær etterpå.

Det er bestilt containere som utplasseres på vanlig plass, på morgenen 23.april. De hentes igjen på mandag, 26.april. Dugnadssjefene holder av plassen. Se også kart nedenfor.

Containere er kun til hageavfall (max. 15 cm. diameter på grener / stammer / røtter) fra fellesområde!

Hvis det er plass – etter at fellesområdene er ryddet ferdig – vil det bli anledning til å deponere privat hageavfall. Husk dimensjonskravet som allerede angitt! Containerne skal ikke ha noe som stikker utenfor, dørene skal kunne lukkes og maks 20cm over toppen. Plastposer skal ikke i containerne!

Feiing er bestilt til dagen etter dugnaden (Tirsdag 27.april).

Grus feies ut fra kanter slik at feiebilen letter kan samle dette opp. NB! Skal ikke legges i hauger, men jevnt utover, gress skal ikke blandes inn.