Bommer og fartsdumpere

Styret er i ferd med å avgjøre om vi skal sette opp bommer og fartsdumpere, da det til tross for tidligere oppfordringer fortsatt er mye, og dels svært uforsiktig kjøring på gangveiene våre.

Det er mange foreldre som er urolige for barna sine når de er ute og leker alene i det som er ment til å være et bilfritt bomiljø. Barn tenker ikke på at det kan komme biler mens de løper rundt, det er kun du som sjåfør som har ansvaret når uhellet er ute!

Om du får levert mat, postpakker eller får gjester eller håndverkere – minn dem på at de IKKE må kjøre raskere enn gangfart og helst parkere på p-plassene. (Om alle hadde brukt garasjen sin til bilen hadde det nemlig vært plass der.)

Vi gjentar her noen flere punkter fra tidligere innlegg:

  • Du skal ikke kjøre inn for «skal bare»-oppdrag,
  • Du skal ikke parkere på tun eller gater i huseierforeningen,
  • Du skal umiddelbart fjerne kjøretøyet ditt når du har lastet av det du absolutt ikke klarer å bære fra parkeringsplassen,
  • Du trenger ikke hente ungene ved husdøren – de klarer fint å gå til parkeringsplassen, også i dårlig vær,
  • Du skal selv sørge for at du etterlever gjeldende offentlig regelverk. Alle veiene i Skytten huseierforening og omliggende veier er definert og skiltet som gangveier! Iht Trafikkreglenes §4 er det FORBUDT å kjøre på gangveg.

Det finnes unntak for syketransport, møbeltransport og renovasjonsbiler. Men da gjelder kjøring i 1.gir og da maksimalt med gangfart slik at man har en sjanse til å reagere når barn leker i veiene.

Lenker

Bilkjøring i Skytten Huseierforening
Legg merke til det nye skilt!