Reguleringsplan for Eineåsen skole vedtatt

Kommunestyret har vedtatt reguleringsplanen for Eineåsen ungdomsskole i begynnelsen av April.

Umiddelbare naboer har blitt direkte orientert fra kommunen, vedtaket som inkluderer info om parkeringsplasser, solforhold etc., finner du her: Bærum kommune hjemmeside.

Og forøvrig ønsker vi alle oss naboer en god 17.mai!