Har du rotter eller mus i hagen?

Det har denne uken blitt observert mus i Stian Kristensens vei.

Når rotter eller mus viser seg i hagen sommerstid, har de antagelig altfor god tilgang på mat. Åpen kompost med matavfall kan virke som den rene magnet på de små gnagerne.

Det du kan gjøre

  • Ha alltid matkompost i et lukket system.
  • Sjekk også søppelkassene og tett hull og sprekker, slik at de blir uinntagelige for de små.
  • Om høsten vil nedfallsfrukt også kunne virke forlokkende på rotter og mus. Sørg for å høste inn frukten i stedet for å la den ligge og råtne på bakken.

Ellers handler forebyggende tiltak om å minimere antall gjemmesteder for de små – rydd opp i hauger med gammel ved og annet rot.

Teksten ovenfor er tatt fra huseierne.no.

Hjelp

Hjelp kan du få ved å kontakte forsikringen din eller et firma som driver med bekjempelse av skadedyr.