Fremdrift med byggearbeidet i St.Kr.vei

Det har kommet noen henvendelse fra beboere i Stian Kristensens vei med spørsmål omkring de arbeidene som foregår der nå med utvidelse av fortauet inn til nye Eineåsen skole. Beboere har også kontaktet Bærum kommune med spørsmål om dette. Som dere er orientert om tidligere, tok kommunen ikke hensyn til vår høringsuttalelse om dette i vinter der vi blant annet var bekymret for parkeringen i veien.

Vi har snakket med Toppås og Haug som gjennomfører arbeidene og fått følgende orientering:

Fortauet skal altså utvides i bredden og det vil berøre hekkene i hagene bortover Stian Kristensens vei på nordsiden av veien. Da disse hagene ble etablert tidlig på syttitallet, ble både gjerder og hekker satt opp på kommunal grunn. Når nå dette fortauet skal utvides, forsynes man seg altså ikke av privat grunn, men utvider fortauet på kommunens tomt. Toppås og Haug har full forståelse for at dette fører til misnøye blant de beboerne som har gjerder og hekker langs veien. Og de vil prøve så langt de kan å flytte hekker og gjerder og gjøre dette så skånsomt som mulig.

Den gode nyheten er at det opprinnelig skulle etableres en grøft langs sydsiden av veien, men det blir det ikke noe av fordi det ligger høyspentkabler i bakken der. Derfor vil man asfaltere noe lenger ut på kanten på den siden av veien. Det kan derfor se ut som man fortsatt da vil kunne parkere biler langs veien som nå på den siden selv om kjørebanen kanskje blir litt smalere enn i dag.