Sjekk av el-anlegg i garasjene

Styret har bestilt sjekk av el-anlegget til garasjene våre. Nøyaktig dato for kontroll og fremgangsmåten kommer vi til å informere om via epost til hver enkelt. Vi vil da be om at garasjen står ulåst denne dagen og at det elektriske anlegg innerst i garasjen er tilgjengelig for kontroll.

Bakgrunn

Sikringsskapene og ledningsnettet som ble installert i 2019 eier vi som forening i fellesskap. Både eier og bruker av anlegget er ansvarlig for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene (slik det står i §9 i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg).

Dette innebærer at elektrikeren sjekker at samtlige vern fungerer som de skal, at det ikke er tilgang til varmgang, og det gjennomføres målinger for å avdekke eventuelle jordfeil.
Videre tas en visuell sjekk for å sikre at det elektriske ledningsnettet, brytere og stikk er intakt og uten skader.
Avvik som eventuelt avdekkes blir notert og kommentert, slik at styret og/eller aktuelle garasjeeier kan ta stilling til eventuelle utbedringer.

Det er viktig at alle er med til å gjennomføre kontroll av sin garasje, siden dette bunner ut i brannsikkerhet for oss alle.