Resultat el-sjekk i garasjene

Som informert om tidligere, ble det utført en el-sjekk av garasjene våre 29.september 2021.

Styret har fått sjekklister til hver garasje og kommer til å dele dem ut til de respektive medlemmene. Det er viktig at alle ser gjennom listen til sin garasje og får en elektriker til å rette opp det som evt. har blitt funnet.

Som de siste ukene på Rykkinn har vist igjen, er brannsikkerhet ikke noe til å spøke med.

Her er en generelt oversikt:

Oversikt

  • 20 garasjer var uten oppdaget avvik,
  • 55 garasjer har feil på lamper,
  • 11 garasjer som bruker skjøteledning tydeligvis permanent (se også forklaring nedenfor)
  • 15 garasjer har installasjon som er anbefalt utbedret (av forskjellige grunner),
  • 10 garasjer var låst/ikke tilgjengelig og 4 garasjer har en umiddelbar fare/avvik.  Styret tar direkte kontakt med vedkommende.

Sammendrag

Av feil som går igjen er defekte lamper/kupler i tak.
Anbefaler at samtlige på ett tidspunkt blir byttet ut.

Utstrakt bruk av bevegelig ledning: Dette er skjøteledninger som er benyttet til forskjellige formål. Disse skal kun være tilkoblet når de er i bruk. Dette er det lett å gjøre noe med:
De skal trekkes ut av kontakten når de ikke er i bruk og kveiles sammen og henges på en krok.
Av disse bevegelige ledningene er mange skadet eller har feil isolering og dimensjonert for lite. Der dette er tilfelle har vi også notert dette i sjekklistene.

Verd å nevne er ett graverende avvik, hvor det er benyttet bevegelig
ledning tatt fra naboens garasjeplass og benyttet til lading av elbil.
Dette vil gå ut over det nye lastbalangseringsanlegget, kunne føre til overbelastning av sikringsskapet samt medfører betydelig brann og berøringssikkerhet.

Det avdekkes naturlig nok en del avvik som forventet med defekte avdekninger, manglende jord og selvopplagt/koblede ledninger av ulovlig typer. I de gamle sikringsskapene var det generelt manglende kabelinnføringer, ymse løsninger på bruk av materiell, men ikke påvist direkte jordfeil, men mange mindre påbegynnende lave overgangsmotstander mot jord.
Dette kan medføre at foranstående sikringer vil slå ut sporadisk.
Det anbefales at innmaten i disse sikringsskapene oppgraderes til vern med innebygget jordfeilvern.