Planer om å bygge ut?

Da bør du sjekke med kommunen om tiltaket faktisk er søknadspliktig. Og minst like viktig: snakk med naboen(e) din(e) og lag gjerne et skriftlig nabovarsel om hva som skal utføres på hvilket tidspunkt.

Når alt først er avklart på forhånd, så unngår man overraskelser og dårlig stemning.

Litt mer info og flere lenker har vi samlet under Praktisk info >> Byggetiltak.