Interessert i å bidra og påvirke det som skjer i huseierforeningen vårt?

Vi trenger nye kandidater til styret som skal velges på generalforsamling 2022.

Du trenger ikke ha erfaring fra styrearbeid, men engasjement, sunn fornuft og samarbeidsevner er gode egenskaper å ha.

Styret forestår den daglige drift av foreningen i samsvar med dens vedtekter og vedtak av Generalforsamlingen. Dette er hovedsakelig oppfølging av brøyting på vinterstid, TV/internettavtale og annet forefallende arbeid inkludert vedlikehold av fellesområdene i samarbeid med dugnadssjefene.

Noen år gjennomfører vi prosjekter som er vedtatt av generalforsamlingen. De siste årene har styrene gjennomført betydelige oppgraderinger for fellesskapet ved garasjeanleggene (nye utelys, sikringsskap og elbil ladere) og lekeplassen Skytten øst, med mer.

Riktignok kan noen prosjekter være ganske omfattende, men oppgavene fordeles alltid på flere skuldre slik at også et lite bidrag hjelper mye.

I kommende periode tar vi sikte på følgende prosjekter som presenteres på generalforsamlingen:

Styremedlemmer velges for ett eller to år om gangen, får godtgjørelse iht. generalforsamlingens vedtak og pleier å ha styremiddag.

Ta kontakt med en av oss (se Styret) eller send melding til styret (se Kontakt) for å vite mer eller melde din interesse.