Skade på kumlokk – FARE!

Det har idag oppstått skade på kumlokket ved siden av lekeplassen St.Kr.vei vest. Lokket er lagt på plass midlertidig og stedet er markert med sagbukk.

Styret jobber med å få dette fikset, i midlertid er det forbudt å flytte sagbukken! Det er fare for at lokket gir etter når det utsettes for belastning.

Informer også barna om at dette ikke er en lekeplass!