Dato for generalforsamling: 24.mai 2022

Ifølge vedtektene skal generalforsamlingen avholdes i første uken i mars hvert år. Grunnet situasjonen med korona ser vi allerede nå at det er stor sannsynlighet for at den ikke kan avholdes fysisk.

Ifjor gjennomførte vi derfor generalforsamlingen elektronisk i app’en digitalearsmoter.no med supplerende nettmøte. Det var anledning til å kommentere på saker, stemme på forslag og velge styremedlemmer. Selv om det var over halvparten av våre medlemmer som stemte i app’en, så var det kun et fåtall som deltok i diskusjonene i nettmøtet.

I år har styret som hensikt å legge fram forslag om overgang til forretningsfører, oppsett av veibommer og asfaltering av foreningens fellesområde. Forslagene vil ha innvirkning på vår økonomi og styret mener derfor at det er viktig å gi alle våre medlemmer anledning til å stille spørsmål og høre andres meninger i et fysisk møte.

Derfor setter vi dato for generalforsamlingen til 24.mai 2022 og satser på at det blir mulig å møtes da «som i gamle dager».

Styremedlemmene fortsetter i sin nåværende rolle fram til generalforsamlingen.
Årsmelding og regnskap for 2021 vil bli sendt ut i begynnelsen av Februar som vanlig.

Vi ber om at saker som skal behandles generalforsamlingen forelegges styret innen utgang av januar ved å bruke kontaktskjemaet her.