Infobrev no.2 fra entreprenøren – Eineåsen skole

Her kommer det infobrev no.2 fra entreprenøren ved Eineåsen skole som bl.a. varsler om midlertidig parkeringsforbud i St.Kr. vei.

Styret er i kontakt med kommunen for å avklare periode(ne) parkeringsforbud er aktuelt, samt hvorvidt det kan begrenses til bestemte tider av døgnet.

Uansett, så forventer vi at alle beboere i området gjør sitt bidrag til å skape en levelig parkeringssituasjon fremover.

Dette betyr

  • Bruk garasjen til bil,
  • Bruk alternativ parkering ved Gommerudbanen eller Rykkinnhallen,
  • Ikke parker på gangveier, tun etc. De er ingen erstatning for bortfall av gateparkering! Av hensyn til brann/ambulanse/politi og eventuelle andre redningsbiler må disse holdes fri og fremkommelige til enhver tid!

Infobrev

[dg ids=»1994,1995,1992,1993″]