Kontingent 2022

Kontingent for 2022 blir som følger:

Kr. 3.626 – TV/Internett inkl. prisøkning fra Telenor på kr 30 per måned/boenhet fra 1.mars
Kr. 8.988 – Kontingent 2021 inkl. 3,2% indeksregulering (8712 + 3,2% = 8988)
Kr. 12.612 – Kontingent 2022 totalt per husstand.

1.kvartal kr. 3.108*, fra 2.kvartal kr. 3.168*
Terminer for faktura: *februar, mai, august *og* november*

Hvis du har behov/ønske om å dele opp kontingenten i månedsfaktura istedenfor kvartalsvis, vennligst kontakt styret via kontaktskjema.