Parkeringsforbud i Stian Kristensens vei ut 2022

Her er det siste svaret fra Bærum kommune i fbm Styrets dialog med kommunen:

Midlertidig P-forbud i Stian Kristensens vei 17.01.-31.12.22 er vurdert som nødvendig for å ivareta sikkerhet for myke trafikanter i perioden hvor det vil være mye anleggstrafikk til skoletomten.

I forbindelse med ønske om kvelds-, natt- og helgeparkering i Stian Kristensens vei er ikke dette vurdert som aktuelt per dags dato. Parkeringsforbud er vurdert som nødvendig for å ivareta sikkerhet for myke trafikanter i perioden hvor det vil være mye anleggstrafikk til skoletomten.

Som tidligere skrevet er det ikke vurdert som sikkert for prosjektet å tillate natt/helgeparkering. Det er vurdert at dette vil gi mer feilparkering og vanskeligere fremkommelighet. Det vil og kunne være leveranser til byggeplass i helgene, og det vil være veldig krevende for entreprenør å skulle lage nye skiltplaner ukentlig. Dette vil heller ikke være oversiktlig for beboerne rundt Stian Kristensens vei, noe som igjen vil medføre økt risiko.

Vi har likevel full forståelse for at parkeringsforbud er en ulempe for beboerne, og risikoforhold i prosjektet vil bli evaluert fortløpende. Sikkerhet til anleggsområde er videre noe vi prioritere høyt i prosjektet.