Parkeringsforbud i Stian Kristensens Vei

Rivearbeidene ved Eineåsen skole er nå iverksatt, noe som dessverre har medført totalt parkeringsforbud langs hele Stian Kristensens vei i perioden 17. januar til 31. desember 2022.

Styret i Skytten Huseierforening har konstruktiv dialog med Bærum kommune om å få tillatelse til natt- og helgeparkering for beboere, da det ikke vil være stor trafikk fra anleggsbiler i disse tidsrommene.

Dette kan det dessverre bli vanskeligheter med å få til dersom beboerne i Skytten Huseierforening fortsetter å parkere langs Stian Kristensens vei og hindre fremkommelighet for anleggstrafikk, spesielt i tidsrommet kl. 0700-1700, når det meste av anleggstrafikken forekommer.

Takk for at ALLE beboere i huseierforeningen og deres gjester respekterer gjeldende parkeringsforbud langs Stian Kristensens vei slik at vi forhåpentligvis fremover vil få muligheter til å kunne parkere langs Stian Kristensens vei.

Styret oppdaterer beboerne når ny informasjon fra Bærum kommune foreligger.

Takk for at dere alle bidrar til et godt naboskap og god bilparkeringskultur.

Infobrev fra Bærum kommune

Til info er også Kirsebærstien stengt.