Informasjonsmøte om arbeide ved Eineåsen Ungdomsskole

Bærum Kommune Eiendom og HENT inviterer til informasjonsmøte om pågående arbeider i forbindelse med bygging av nye Eineåsen Ungdomsskole.

Tidspunkt for møte er 2. juni 2022 klokken 16.00.

Oppmøte utenfor kjøreporten til byggeplass i Stian Kristensens vei 114.  

For å kunne slippe inn på møte og  byggeplassen må deltagere melde seg på med fullt navn og telefonnummer til epost johnny.sorlie@hent.no. 

Vi har noen plassbegrensninger på brakkeriggen, så dersom det blir mange påmeldte setter vi opp et ekstra møte senere. Vi melder da fra om at møte er fullt ved påmelding.

Det er og mest hensiktsmessig at det og kun deltar 1 person per husstand.