Naboer og helligdagsfred

Er du klar over at det ikke er lov å klippe gresset på søndager ifølge helligdagsloven?

Du kan heller ikke ta deg til rette og hugge ned naboens trær eller beskjære deres busker, selv om solen blokkeres og allergien din spirer mens løvet faller over på din eiendom.

Ikke ta loven i egne hender. Snakk med naboen, de aller fleste kommer til enighet hvis de bare slår av en hyggelig prat i ny og ne…

 

Teksten ovenfor er tatt fra en artikkel på sidene til huseiernes landsforbund, hele artikkelen kan leses her: https://www.huseierne.no/nyheter/naboer-og-helligdagsfred