Forretningsfører overtar fra juli 2022

Som vedtatt på generalforsamlingen har vi engasjert ABBL som forretningsfører. ABBL overtar fra Juli 2022 og det blir i første omgang noen endringer i forhold til fakturering av  medlemskontingent.

Kravet sendes nå månedlig til alle. Dermed er det også endelig mulighet for å motta eFaktura eller sette opp AvtaleGiro.

Medlemsavgiften økes iht. vedtaket.

ABBL pleier å sende ut kravet noen uker i forveien, derfor vil det virke litt tett nå med fakturaer til å begynne med. (Vi er klar over at mange er på ferie, så det blir ikke sendt ut purringer umiddelbart i begynnelsen av August.)

Her er oversikten:

Juli kravet sendes til eierne 1/7-22 med forfall 29/7-22, kr. 1.147
August kravet sendes til eierne 1/7-22 med forfall 15/8-22, kr. 1.147
September kravet sendes 10/7-22 med forfall 15/9-22, kr. 1.147
Oktober sendes ca. 23/8-22 med forfall 15/10-22, og slik fortsetter det.

ABBL kommer også til å sende ut infobrev til alle medlemmer direkte med flere opplysninger.

Fortsatt god sommer!