Tilbakemelding fra kommunen etter info-møte ved Eineåsen skole

Fra Bærum Kommune:

Bærum Kommune Eiendom og HENT takker for et hyggelig informasjonsmøte vedr. pågående bygging av nye Eineåsen Ungdomsskole holdt 2. juni.

Vi har fått noen tilbakemeldinger etter møte med bekymringer om at den nye skolen kommer nærmere bebyggelsen i øst enn den gamle skolen var. Jeg legger derfor med godkjent situasjonskart fra rammesøknaden for den nye skolen, som viser hvordan den nye skolen er plassert i forhold til dagens skole.  Som det fremgår her vil den nye skolen ha større avstand mot bebyggelsen enn det er i dag.

Som informert på møte vil vi sende et nytt informasjonsbrev i løpet av juni hvor vi tar med noen nye tegninger av den nye skole.

[dg columns=»1″ ids=»2131″]