Veibommer er nå på plass

Da har vi fått støpt og montert veibommene iht. vedtaket fra årets generalforsamling. Dette bør det gjøre enda klarere at det i utgangspunktet er forbudt å kjøre bil på vårt indre veinett.

Det er i huseierforeningen forståelse for at det er nødvendig å kjøre på stikkveiene når for eksempel bilen er helt full av varer, eller man skal inn med møbler/materialer. Det forventes da at man viser ansvar og bare kjører i første gir i max 6-8 km i timen!

Det forventes videre at bilen fjernes fra området uten unødig forsinkelse. Parkering på området er IKKE tillatt.

Her er noen bilder:

Stian Kristensens vei nordvest
Stian Kristensens vei øst
Innkjøring Skytten