Grevlinger (eller andre skadedyr) i hagen

Styret har fått henvendelser om økt antall grevling i hagene som grenser mot skoletomten til Eineåsen skole. Antakelsen er at grevlingene har blitt jaget bort fra skogen ved skolen grunnet arbeidet som utføres der.

Vi har informert prosjektledelsen om saken.

Før vi evt. får svar derfra, ønsker vi i mellomtiden å minne om enkle tiltak alle av oss kan gjøre (gjelder forresten også andre skadedyr som mus eller rotter).

Det enkleste først: Ikke kast søppel andre steder enn i søppelkassene og hold hagen ryddig og kortklippet!

Ellers er det en liste av flere tiltak som vi har tatt fra Vi i Villa:

  • Grevlinger liker ikke sterke lukter, som for eksempel salmiakk. Sett ut bokser med salmiakk i de områdene der grevlingen ferdes ofte.
  • Har grevlingen faste innganger så steng med snor eller stein.
  • Skjerm komposter godt, plukk opp nedfallsfrukt og fjern dryss fra fuglebrett.
  • Hvis grevlingen ofte går løs på søppelkassen, prøv sikre den med tau eller bagasjestrikk. Dersom den ikke klarer å velte kassen vil den gi seg etter hvert.
  • Grevlinger er lettskremte og skremmes av ukjente lyder eller av ting som rører på seg. Du kan for eksempel forsøke med å stikke «plastvindmøller» for barn i plenen eller henge remser av aluminiumsfolie i trær eller busker kan også fungere
  • Hvis grevlingen graver og roter i plenen på et bestemt område, kan det hjelpe å legge en presenning over dette området. Da vil grevlingen finne andre steder å grave.
  • Hvis det har slått seg ned grevlinger under terrasse, garasje eller uthus, kan du tette igjen hullet på natten når grevlingen er ute på vandring. Vær oppmerksom på at det kan være grevlingunger der på våren. Derfor må du være helt sikker på at hiet er tomt og det bør derfor ikke gjøres før ut på høsten. For å finne ut om grevlinghiet er bebodd, kan du strø sand utenfor inngangen og se om det er spor dagen etter.
  • Viltloven åpner for at grevling kan avlives hvis den gjør vesentlig økonomisk skade på bl.a. hus, hage eller åker. Man kan også bruke fangstbur, men bruk av gift er ikke tillatt.