Ungdomsgjenger

Nå har det vært en del henvendelser i nabolaget om ungdommer som ikke oppfører seg og hvor naboer føler seg trakassert.

Styret har vært i kontakt med forebyggingsavsnittet i politiet vedrørende saken. Politiet er kjent med noen av forholdene, og sier at det er viktig å politianmelde enkeltforhold. Videre informerer de om at synlige voksne ute blant barn og unge er viktig for å styrke naboområdet. Politiet er forberedt på en del «Halloween-moro» de kommende dagene, og oppfordrer oss til å være synlige og oppmerksomme i den forbindelse. Politiet vil videreformidle informasjonen til patruljene sine.

Styret har også tatt kontakt med natteravnene slik at de er bevisst på området.

Takk for at dere følger med og passer på.