Medlemskontingent 2023

Da har vel de fleste fått første faktura for det nye året. Beløpet er på kr.1.200 per måned.

Våre felleskostnader på kr.953 inkluderer hovedsakelig TV-signaler, brøyting, forretningsfører, kostnader i forbindelse med dugnad, og den årlige økningen på 3,2%. I tillegg kommer internett med kr. 247.

Noen anmerkninger:

  • Telenor øker prisene sine fra mars med kr.30 per måned og husstand, denne økningen er allerede inkludert i budsjettet og månedlig kontingent beregnes utifra den hele årssummen,
  • Internettkostnadene ble oppdatert slik at de stemmer ift. fakturaene vi får fra Telenor og er dermed noe lavere enn før,
  • TV kostnadene (som derfor er blitt høyere) er nå inkludert under felleskostnader.