Vedlikehold og årshjul

Forrige helg var noen av våre naboer underveis for å rense garasjenes takrenner. Som man kan se på bildet var det ikke bare løv som var i veien for vannets avløp. For å hindre at takrennene fylles opp igjen, skal de nå renses 2 ganger hvert år.

Denne oppgaven har derfor blitt lagt til på listen over gjøremål på dugnaden og vi har påbegynt et årshjul som beskriver forskjellige oppgaver som må utføres med jevne mellomrom.

Årshjulet finner du ved å logge inn på MinSide hos ABBL. Som medlem i foreningen er du allerede registrert og trenger bare å skrive inn telefonnummer eller eposten din.