Vedlikeholdsprosjekter 2023

Styret har nå fått vedlikeholdsrapporten som ble laget av forretningsfører i Oktober 2022.

Rapporten er vesentlig mer detaljert enn vedlikeholdsoversikten vi har brukt hittil og inneholder også en del konkrete funn vi ikke har hatt dokumentert før. I korte trekk handler det om utbedringer og gjennomføring av regelmessig vedlikehold av tilfluktsrommene, garasjerekkene, lekeplasser og utearealer.

Både pga. tidsbruk og forventede kostnader kan vi ikke løse alt med en gang.
Styret har derfor tatt noen første skritt for å kunne gi generalforsamlingen mulighet til å prioritere de oppgavene som må utføres.

For å holde kostnadene ved gjennomføring av tiltak nede, er vi avhengig av at flere engasjerer seg, enten i styret direkte eller i en arbeidsgruppe som jobber med ett spesifikt prosjekt.

Er du engasjert, har sunn fornuft og samarbeidsevner og i tillegg kanskje byggteknisk bakgrunn, ber vi deg om å melde deg for å gjøre ditt bidrag til oss som felleseiere i Skytten Huseierforening.

Styret vil presentere rapporten i sin helhet til generalforsamlingen som vil finne sted 7.mars 2023.

Ta kontakt med en av oss (se Styret) eller send melding til styret (se Kontakt) for å melde din interesse om å delta.