Hva skal vi snakke om på generalforsamlingen 7.mars 2023?

Ser du noe som engasjerer deg i foreningen vår? Mener du at det finnes saker hos oss som trenger oppmerksomhet? Ønsker du å foreslå tiltak som skal gjennomføres i foreningen vår? Kan du tenke deg å gjøre ditt bidrag som styremedlem eller i en arbeidsgruppe og sørge for videre drift av Skytten Huseierforening?

Da bør du gi beskjed til styret innen utgang av januar, slik at vi får behandlet det på generalforsamling 7.mars. Bruk gjerne vårt kontaktskjema her.

Her er et tidligere innlegg om de prosjektene vi planlegger å jobbe med i år: