Snømåking

Styret har særlig idag fått mange henvendelser om dårlig snømåking.

Som det også kan ses i media har dette vært ett av de mest snørike dagene på flere år. Dessverre er vi som huseierforening ikke like høyt prioritert som riks-, fylkes- eller kommunale veier og må derfor vente på vår tur. Men vi ser at det mest kritiske har blitt ryddet nå.

Når det er sagt så er styret i god dialog med brøytemannskapene for å påpeke problemene vi observerer gjennom hele sesongen.

Noen tips:

  • Ikke måk snøen fra din egen gangvei ut i veien som akkurat har blitt måkt. Dra den videre til fellesområdet hvor snøen pleier å bli lagret. Da slipper du å vente til noen kommer og rydder etter deg.
  • Selv om det er dårlig plass til parkering, vær bevist på hvor du setter fra deg bilen, slik at du ikke står i veien – hverken for naboen som bruker garasjen til bil eller brøytetraktor.