Innkalling Generalforsamling 2023

Styret kaller med dette inn til årets generalforsamling. Vi møtes tirsdag 07.mars kl.19:30 på Rykkinn skole, avd. Berger. Om du ikke klarer å møte, fyll ut fullmaktskjema og gi den til en nabo (eller et styremedlem) som møter. Dokumentene finnes her: Innkalling Generalforsamling 2023 Årsberetning 2022 Regnskap 2022 og Budsjett 2023