Dugnad på onsdag, 3.mai kl.18 – og i dagene før det

Årets vårdugnad blir onsdag 3. mai kl. 18:00 (det er lov å tjuvstarte). Vi håper at snøen er borte da.

Det blir bestilt containere som utplasseres på vanlig plass tidligere samme dag.

Containere er kun til hageavfall (max. 15 cm. diameter på grener / stammer / røtter) fra fellesområde!

Hvis det er plass – etter at fellesområdene er ryddet ferdig – vil det bli anledning til å deponere privat hageavfall. Husk dimensjonskravet som allerede angitt! Containerne skal ikke ha noe som stikker utenfor, dørene skal kunne lukkes og maks 20cm over toppen. Plastposer skal ikke i containerne!

Feiing bestilles til dagen etter dugnaden (Torsdag 4. mai).

Vi benytter anledningen til å fylle strøkassene med grus slik at disse er klare til neste vintersesong. Forøvrig skal grus feies ut fra kanter slik at feiebilen letter kan samle dette opp. NB! Skal ikke legges i hauger, men jevnt utover.

Forøvrig vil det bli innkalt til garasjedugnad innen utgang av mai. Dato for høstdugnad er satt til 27.september.