Felles garasjeforsikring i Skytten huseierforening fra 1.mai

I henhold til vedtaket på Generalforsamlingen 7. mars 2023 har vi tegnet en felles garasjeforsikring for alle garasjerekkene på våre fellesområder. Forsikringen gjelder fra 1. mai 2023 og gjelder for selve bygningene.

Garasjenes innhold (altså bilen) må fortsatt forsikres av hver enkelt.

I den forbindelse viser vi til avsnitt 3.5 i vedtektene og minner alle om å holde sitt hus med bod forsvarlig forsikret: Brann-(fullverdi), innbo, vannledningsskade- (rørskade) og ansvarsforsikring må tegnes.

Vedtektene våre finner du her: