Oppdatering vedlikeholdsprosjekter

Felles inspeksjon av vann-og avløpsrør

Da er alle (bortsett fra en rekke som vi har kommunisert med) påmeldt rørinspeksjonen og vi har satt det i bestilling. Vi kommer tilbake når vi har fått dato for utførelse. Mer om prosjektet:

Påmelding til felles inspeksjon av vann-og avløpsrør

Lekeplasser

Våre medlemmer i St.Kr.vei øst har tatt affære og utbedret de verste feilene ved lekeplassen øst slik at den nå er åpnet igjen. Arbeidsgruppen «lekeplasser» (se referat fra GF 2023) tar seg av de øvrige lekeplassene i løpet av, eller rett etter sommeren. Mer om saken her:

Tømming av kummer

Denne uken har kummene blitt tømt for grus, men siden et av dem inneholder også en stor mengde av pinner, leker, spader, osv. må leverandøren komme tilbake en gang til.

Garasjedugnad

Etter sommeren vil styret i samarbeid med dugnadssjefene invitere til garasjedugnad for å gjennomføre enkle utbedringer og beise rekkene slik vi diskuterte på generalforsamling 2023.

I mellomtiden ønsker vi alle våre medlemmer en god sommer!