Påmelding til felles inspeksjon av vann-og avløpsrør

Under generalforsamlingen 2023 var vann- og avløp en sak til behandling, ref referat fra generalforsamling 2023 (pkt. 3.1). 

Våre hus, og dermed vann- og avløpsledninger, er over 50 år gamle og det er ikke kjent om det noen gang har vært utført systematisk inspeksjon av rørledningene for å avdekke rehabiliteringsbehov. Stikkledningene inn i rekkene er private og eies i fellesskap av tilknyttede enheter. Tilfluktsrommene, som vi eier i felleskap, er tilknyttet to av disse stikkledningene. For mer info se hjemmesiden, Praktisk info >> Vann og avløp.

På generalforsamlingen var ønske om felles inspeksjon/spyling av private vann- og avløpsledninger, og en arbeidsgruppe ble nedsatt for å innhente tilbud for alle medlemmer. 

Tilbudet er tilgjengelig i ABBL portalen til alle våre medlemmer, gjelder inspeksjon og spyling ved behov for alle stikkledningene og er basert på deltakelse av alle medlemmer i Skytten Huseierforening. Prisen er gitt for bunnledning per rekkehus, dvs. at prisen for den enkelte vil kunne variere avhengig av antall enheter mellom ca.kr 1.300 og kr 2.000. Ihht. tilbudet vil det bli laget rapporter med eventuelle anbefalinger for utbedringer. 

Ved aksept av tilbudet vil huseierforeningen, ved styret, stå som oppdragsgiver for hele foreningen og fakturere kostnadene videre til hver enkelt husstand. Styret trenger derfor hvert enkelt medlems samtykke i forkant, for at vi som forening får muligheten til å stå som oppdragsgiver for jobben som utføres på våre medlemmers privateiendom.

Styret anbefaler alle medlemmer til å delta på inspeksjonen. Skader på våre rør- og vannledninger kommer til å oppstå i løpet av tiden uansett. Da er det smart å oppdage og utbedre problemer tidlig for å hindre større skader, som i verste fall rørbrudd. 

Påmeldingsfrist: 18.juni

Påmeldingsskjema finner du her.

ABBL Portal