Høstdugnad 27.September

I generalforsamlingen i vår var det stor oppslutning rundt forslaget om å gjennomføre en høstdugnad. Formålet med høstdugnaden er å få klippet busker/trær og fjerne løv på fellesområdet og gjøre klare uteområdene til vinteren. Vi har derfor satt dato for høstdugnaden til onsdag 27. September kl. 1700, og som vanlig er det lov å starte før.

Det er bestilt 2 containere (begge til kvist/hageavfall) til plassering i Skytten øst og i Stian Kristensens vei øst som leveres på formiddagen samme dag. Containerne hentes morgen etter dugnaden.

Siden det er første gangen vi gjennomfører en høstdugnad, følger det her en liste over noen av fordelene:

  • Det blir mindre jobb med dugnad til våren om løv fjernes til høsten
  • Beskjæring av busker og trær vil gjøre det mer oversiktlig for myke trafikanter og biler
  • Mange busker og hekker har vokst seg stor i løpet av sommeren og utgjør en hindring for parkering og ikke minst snømåking
  • Det er en fin anledning til å få ryddet i egen hage før vinteren

Listen over gjøremål finnes her: Praktisk info >> Dugnad

Andre vedlikeholdsprosjekter

Inspeksjonen av vann-og avløpsrør er fortsatt under utførelse. Arbeidsgruppen har fått tilbakemeldinger fra leverandøren om noen kummer som ikke lar seg åpne, noen kummer med manglende tilgang og en vannlekkasje. Vi avventer flere detaljer og tar kontakt med rekkene dette gjelder.

Lekeplassen i Stian Kristensens vei har blitt fikset av naboene på tunet slik at den kunne åpnes igjen. Vedlikeholdsarbeidet hos de 3 øvrige lekeplassene gjenstår. Lekeplassen i Stian Kristensens vei vest er fortsatt stengt. Styret følger opp med arbeidsgruppen som ble satt inn under generalforsamlingen.

Tømming av kummer: Når man ser på mengden av nedbør denne sommeren så var det lurt å tømme alle sandfangere våre for grus og andre ting som var til hinder for effektiv drenering. Kummen i Skytten vest har blitt ødelagt under arbeidet og styret er i dialog med leverandøren som skal fikse det.