Rapport fra rørinspeksjonen

Arbeidsgruppen som ble satt inn under GF 2023 (se pkt. 3.1. i referatet) har nå fått samlet rapportene fra rørinspeksjonen.

De er tilgjengelig til våre huseiere på ABBL portalen: https://abbl.bbl.no/minside/mittboligselskap/oppslag hvor det kan lastes ned både video av befaringen og tilstandsrapport med anbefalinger. (Det er enkelt å logge inn med mobilnummer og engangskode som sendes deretter.)

Styret kommer til å følge opp rapportene fra tilfluktsrommene med sikte på å legge frem tiltaksplan til generalforsamlingen 2024.