Varsel om økning av felleskostnader

Styret besluttet å øke felleskostnadene fra kr. 1 200,- til kr. 1 250,- med virkning fra 01.02.24.

Styret mener økningen i felleskostnader normalt bør ligge litt i overkant av årlig økning i konsumprisindeks, men mindre prosjekter eller uforutsette utgifter tilsier noe annet.

Felleskostnadene økes med bakgrunn i den generelle økningen av huseierforeningens driftskostnader.