Faktura fra rørinspeksjonen

… har nå blitt sendt ut til eierne i rekkene hvor inspeksjonen ble utført.

Vi gjentar at rørene er over 50 år gamle og det er behov for utbedringer hos de fleste rekkene. Vi har fått indikasjon på at de fleste rør lar seg utbedre innvendig fra kummen på utsiden av huset ved å trekke inn strømpe. Det er billigere å utbedre dette nå fremfor å vente til en eventuelt sprekk og gulvene i hver enhet må pigges opp.

Nøyaktig pris for arbeidet varierer sterkt fra rekke til rekke. Husk å gå sammen med husrekken din og andre rekker for å samarbeide om tilbud/anbefalinger til leverandører for utbedring.

Spørsmål om rapportene må rettes direkte til kontaktpersonen i rapporten.

Rapportene er tilgjengelig til våre huseiere på ABBL portalen: https://abbl.bbl.no/minside/mittboligselskap/oppslag hvor det kan lastes ned både video av befaringen og tilstandsrapport med anbefalinger. (Det er enkelt å logge inn med mobilnummer og engangskode som sendes deretter.)