Nå er det lurt å samle inn grus der den er tilgjengelig

Snøen har smeltet flere steder og grusen har blitt lett tilgjengelig. I påvente av mer snø og is, enten denne eller neste sesongen, er det lurt å samle inn litt grus og fylle på en bøtte. Da har man til neste gang det blir nødvendig å strø.

Styret har også bedt dugnadssjefene om å sørge for at strøkassene får gratis påfyll ved denne anledningen.