Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Til medlemmene og andre med møterett

Det innkalles herved til digital ekstraordinær generalforsamling i Skytten Huseierforening.

Last ned og les hele innkallelsen her


Frist for avstemming: Onsdag 29.05.2024 kl. 12:00
Sted: Møtet avholdes digitalt på https://abbl.bbl.no/minside


Høringsperiode: Fra 24.05.24, kl. 12:00 til 26.05.24, kl. 12.00.
Avstemmingsperiode: Fra 27.05.24, kl. 12:00 til 29.05.24, kl. 12:00

Digital ekstraordinær generalforsamling via Min Side: https://abbl.bbl.no/minside

Til behandling foreligger:
1 Konstituering
1.1 Valg av møteleder
1.2 Valg av protokollfører
1.3 Registrering av stemmeberettigede
1.4 Valg av en seksjonseier til å medundertegne protokollen
1.5 Godkjenning av møteinnkallingen og dagsorden
2 Lekeplassen i Stian Kristensens vei Vest
3 Flytting av veibom foran Skytten 35 og 37
4 Valg

Vel møtt til digital ekstraordinær generalforsamling!