Bilkjøring og parkering i Skytten Huseierforening

Det kjøres fortsatt mye internt på området. Vi ønsker å minne om at du har bolig i et bilfritt bomiljø. Det innebærer at det kun skal utføres nødvendig kjøring til inngangsdøren. Dersom du har behov for å kjøre internt på området skal det skje i gangfart. Det er skoleferie og mange barn ute både tidlig og sent. Det er også viktig å minne om at parkering skal gjøres i garasje eller på oppstilte plasser, ikke på huseierforeningen eller kommunens fellesområder.

Styret