Økning av felleskostnad

På årets generalforsamling ble det vedtatt å øke innbetalingen til felleskostnaden.

Felleskostnaden økes med kr. 750 per måned. Beløpet settes inn på rentebærende konto og brukes til finansiering av større vedlikeholdsprosjekter.

Det har tatt tid for ABBL å effektuere dette, men F.o.m. August blir vi fakturert 2000 kroner per måned. For juli vil det komme en ekstra faktura på 750 kroner.
For månedene mai og juni etterfaktureres det ikke.