Husk høstdugnad på onsdag 27.September kl.17

Kan du ikke stille denne dagen så gjør en liten innsats i dagene før.

Det er bestilt 2 containere som utplasseres i Skytten øst og Stian Kristensens vei øst denne dagen.

Containere er kun til hageavfall (max. 15 cm. diameter på grener / stammer / røtter) fra fellesområde!

Hvis det er plass – etter at fellesområdene er ryddet ferdig – vil det bli anledning til å deponere privat hageavfall. Husk dimensjonskravet som allerede angitt! Containerne skal ikke ha noe som stikker utenfor, dørene skal kunne lukkes og maks 20cm over toppen. Plastposer skal ikke i containerne!

Gjøremål på høstdugnad

  • Beskjære busker på fellesområdet,
  • Feie og rake fellesområder,
  • Løv og hageavfall kastes i containere,
  • Søppel skal plukkes og kastes i egen søppelbøtte,
  • Rense takrenner på garasjeanleggene.

Dugnadssjefene sørger for litt bevertning som vanlig.

Garasjene

Videre har dugnadssjefene fått klarsignal til å handle beis og malerutstyr til garasjene. Flere av garasjerekkene trenger både enkelte utbedringer og beis. Her er det bare å ta kontakt med dugnadssjefen på tunet ditt og sett igang. Dette kan gjøres når som helst når det ikke regner, det trenger ikke å være på dugnadsdagen.

Lurer du på hvem som er dugnadssjef hos deg? Sjekk her.

Høstdugnad 27.September

I generalforsamlingen i vår var det stor oppslutning rundt forslaget om å gjennomføre en høstdugnad. Formålet med høstdugnaden er å få klippet busker/trær og fjerne løv på fellesområdet og gjøre klare uteområdene til vinteren. Vi har derfor satt dato for høstdugnaden til onsdag 27. September kl. 1700, og som vanlig er det lov å starte før.

Det er bestilt 2 containere (begge til kvist/hageavfall) til plassering i Skytten øst og i Stian Kristensens vei øst som leveres på formiddagen samme dag. Containerne hentes morgen etter dugnaden.

Siden det er første gangen vi gjennomfører en høstdugnad, følger det her en liste over noen av fordelene:

  • Det blir mindre jobb med dugnad til våren om løv fjernes til høsten
  • Beskjæring av busker og trær vil gjøre det mer oversiktlig for myke trafikanter og biler
  • Mange busker og hekker har vokst seg stor i løpet av sommeren og utgjør en hindring for parkering og ikke minst snømåking
  • Det er en fin anledning til å få ryddet i egen hage før vinteren

Listen over gjøremål finnes her: Praktisk info >> Dugnad

Andre vedlikeholdsprosjekter

Inspeksjonen av vann-og avløpsrør er fortsatt under utførelse. Arbeidsgruppen har fått tilbakemeldinger fra leverandøren om noen kummer som ikke lar seg åpne, noen kummer med manglende tilgang og en vannlekkasje. Vi avventer flere detaljer og tar kontakt med rekkene dette gjelder.

Lekeplassen i Stian Kristensens vei har blitt fikset av naboene på tunet slik at den kunne åpnes igjen. Vedlikeholdsarbeidet hos de 3 øvrige lekeplassene gjenstår. Lekeplassen i Stian Kristensens vei vest er fortsatt stengt. Styret følger opp med arbeidsgruppen som ble satt inn under generalforsamlingen.

Tømming av kummer: Når man ser på mengden av nedbør denne sommeren så var det lurt å tømme alle sandfangere våre for grus og andre ting som var til hinder for effektiv drenering. Kummen i Skytten vest har blitt ødelagt under arbeidet og styret er i dialog med leverandøren som skal fikse det.

Oppdatering vedlikeholdsprosjekter

Felles inspeksjon av vann-og avløpsrør

Da er alle (bortsett fra en rekke som vi har kommunisert med) påmeldt rørinspeksjonen og vi har satt det i bestilling. Vi kommer tilbake når vi har fått dato for utførelse. Mer om prosjektet:

Påmelding til felles inspeksjon av vann-og avløpsrør

Lekeplasser

Våre medlemmer i St.Kr.vei øst har tatt affære og utbedret de verste feilene ved lekeplassen øst slik at den nå er åpnet igjen. Arbeidsgruppen «lekeplasser» (se referat fra GF 2023) tar seg av de øvrige lekeplassene i løpet av, eller rett etter sommeren. Mer om saken her:

Tømming av kummer

Denne uken har kummene blitt tømt for grus, men siden et av dem inneholder også en stor mengde av pinner, leker, spader, osv. må leverandøren komme tilbake en gang til.

Garasjedugnad

Etter sommeren vil styret i samarbeid med dugnadssjefene invitere til garasjedugnad for å gjennomføre enkle utbedringer og beise rekkene slik vi diskuterte på generalforsamling 2023.

I mellomtiden ønsker vi alle våre medlemmer en god sommer!

Påmelding til felles inspeksjon av vann-og avløpsrør

Under generalforsamlingen 2023 var vann- og avløp en sak til behandling, ref referat fra generalforsamling 2023 (pkt. 3.1). 

Våre hus, og dermed vann- og avløpsledninger, er over 50 år gamle og det er ikke kjent om det noen gang har vært utført systematisk inspeksjon av rørledningene for å avdekke rehabiliteringsbehov. Stikkledningene inn i rekkene er private og eies i fellesskap av tilknyttede enheter. Tilfluktsrommene, som vi eier i felleskap, er tilknyttet to av disse stikkledningene. For mer info se hjemmesiden, Praktisk info >> Vann og avløp.

Fortsett å lese «Påmelding til felles inspeksjon av vann-og avløpsrør»

Etter dugnad er før neste dugnad

Takk til alle som var med og bidro under dugnaden på fellesområdet!

Til info fikk vi også lagt noen stein ved p-plassen St.Kr. vei vest for å hindre gjennomkjøring (se bilder).

Om du angrer på at du ikke fikk vært med, så finnes det flere anledninger til å gjøre en innsats:

I år har vi en egen arbeidsgruppe for vedlikehold og reparasjon av lekeplasser (se punkt 3.10 i referat fra generalforsamling).

I tillegg vil det kalles inn til garasjedugnad i de forskjellige tun. Det skal utføres enklere reparasjoner og garasjene skal males.

Så tar vi en ny dugnad på fellesområdet i september.

Og som vanlig, står alle disse aktivitetene (med mer) i årshjulet i ABBL portalen.

Søppel på fellesområde

Det burde egentlig vært unødvendig å nevne, men det er forbudt å legge igjen søppel på fellesområdet slik det har blitt gjort her ved garasjene i Skytten øst.

Vi forventer at vedkommende rydder etter seg og at dette ikke gjentar seg. Dersom det ikke har blitt ryddet innen 30.april vil styret få det fjernet og fakturere vedkommende, som styret er kjent med.

Vi minner samtidig om vårdugnad 3.mai.