Avfall og gjenvinning

Matavfall

I hjemmet sorteres matavfallet i utlevert, grønn pose for matavfall og plasseres i utendørs beholder for matavfall.

Papir/papp og drikkekartong

Papp, papir og drikkekartong sorteres i egen avfallsbeholder.

Plastemballasje

Sortert plastemballasje legges i egen sekk. Skyll plastemballasjen i kaldt vann og la emballasjen tørke før den kastes. La korker være av, slik at plasten tørker og kan komprimeres mest mulig i renovasjonsbilen.

Sett sekkene godt synlig ut til kjørevei kvelden før henting.

Restavfall

Restavfall er det som er igjen når du har sortert ut det som kan gjenvinnes.

Når tømmes søppeldunken?

Sjekk kommunens hentekalender.

Ting å passe på om vinteren

  • Måk snø rundt avfallsbeholderne og frem til veien
  • Fei snøen av lokket
  • Sørg for at beholderen og lokket ikke har frosset fast
  • Strø godt fra veien der renovasjonsbilen stopper og helt frem til avfallsbeholderne

Spørsmål?

Sjekk Bærum kommune’s hjemmeside eller ring Veiledningstorget i kommunen 67 50 40 50 eller Isi gjenvinningssjon 67 17 43 30.

Og dersom du foretrekker juridisk tekst, se Renovasjonsforskrift, Bærum kommune, Viken.